Marketinq təhlili

Marketinq təhlili

Biz sizin suallara cavab tapa bilərik.

İnvestisiya əsaslandırılması üçün bazar təhlilinin aparılması:

  • Müstəqil məsləhətçi tərəfindən bazarın obyektiv təsviri;
  • Nəticələrin bankların tələblərinə uyğun olaraq təqdim edilməsi;
  • • Bankla işin bütün mərhələlərində analitik dəstək;

Yeni məhsulların işə salınması planı:

  • Bazar strukturunun təhlili, Satış və təşviq kanallarının öyrənilməsi;
  • Müştərilərin fikirlərinin araşdırılması;
  • Məhsulun bazara çıxarılması üçün xərclərin planlaşdırılması;

Artm imkanlarının axtarışı:

  • Yeni bazar seqmentlərinin cəlbediciliyinin təhlili;
  • Yeni bazar seqmentlərinin cəlbediciliyinin təhlili;
  • Yeni bazar seqmentlərinin cəlbediciliyinin təhlili;

Tədqiqatın nəticələrinə əsasən, bir qayda olaraq əsas təqdimatı (və ya ehtiyacdan asılı olaraq bir sənədi) və bütün toplanmış məlumatları və müsahibələri özündə birləşdirən bir hesabat hazırlanır.

Biz maliyyə modellərinin yaradılmasında müstəsna səlahiyyətlərimizdən fəal şəkildə istifadə edirik və hesablamalarla bazar modelinin, obyekt xəritələrinin, istehsal və istehlak balansının hesabatına daxil edirik.

- İnvestisiya əsaslandırılması

- Yeni məhsulların işə salınması planı

- Artm imkanlarının axtarışı

Digər xidmətlər

Yuxarı