Databaza həlləri

Databaza həlləri
  • Verilənlər bazasının texnoloji strukturunun yaradılması;
  • Biznes-analitika sistemlərindən istifadə etməklə təhlil (Təsviri Analitik, Diaqnostik Analitik, Proqnozlaşdırıcı Analitik, Reseptiv Analitik);
  • IT həlli və tətbiqi (İKT, BPM arxitekturası və idarəetmə sahəsində korporativ strategiyanın hazırlanması);
  • Dövlət elektron xidmətlərinin ekspertizası.

Big data çox aktual ehtiyacdır. Onların emalı, biznesinizin gəlirlilik dəyişikliklərini təsvir etməyə, müştərilərin hərəkətlərini izləməyə və marketinq səylərini daha yaxşı başa düşməyə kömək edir. Lakin, işlənməmiş formada olan məlumatlar başa düşmək asan deyil.

Buna görə onların vizualizasiyasina ehtiyacımız var. Data vizualizasiya alətləri, marketoloqlar tərəfindən məlumatların emal mütəxəssislərinə işlənməmiş məlumatların siniflərinə çeşidlənməsi və diaqramlardan, qrafiklərdən, videolardan və s. istifadə edərək nəticələr və emallarını nümayiş etdirməyə kömək edir.

Təbii ki, insan gözü rəngləri və nümunələri cəlb edir. Əslində, beynə daxil olan məlumatların 90% - i vizualdir.

Digər xidmətlər

Yuxarı