Marketinq xidmətləri

İstənilən mövzuda marketinq tədqiqatlarının aparılması üçün biz:

 • araşdırma problemini müəyyən edir;
 • tədqiqatın metodologiyasını hazırlayır;
 • tədqiqatı həyata keçirir;
 • müştərilərin praktiki qərarlar qəbul etməsi üçün əsas yaradan informasiya bazası formalaşdırırıq.
Biz marketinq tədqiqatını aşağıdakı metodlarla edirik:

Keyfiyyət araşdırması metodları:

 • Qrup müzakirələri;
 • Dərinləşdirilmiş müsahibələr;
 • Gizli müştəri araşdırması;
 • Müşahidə.

Kəmiyyət araşdırması metodları:

 • Üz-üzə anket sorğusu;
 • Online vasitələrlə sorğu;
 • Telefonla anket sorğusu.

Masaüstü araşdırması metodları:

 • Dövlət orqanları tərəfindən hazırlanmış hesabatları;
 • Beynəlxalq təşkilatların məlumat bazaları;
 • Peşəkar assosiasiyalar / sahə birlikləri tərəfindən hazırlanmış hesabatlar;
 • Ödənişli əsaslarda sektor hesabatları hazırlayan peşəkar qurumların məlumatları;
 • Şirkətlərin daxili məlumatları (satış hesabatları, maliyyə göstəriciləri və s.).

Keyfiyyətli marketinq tədqiqatları hesabına əldə edilən bazar və müştəri ehtiyacları üzrə əldə olunan məlumatlara əsaslanmaqla uğurlu marketinq strategiyası hazırlanır.

- Keyfiyyət araşdırması

- Kəmiyyət araşdırması

- Masaüstü araşdırması

Digər xidmətlər

Yuxarı