Sosial-iqtisadi tədqiqatlar

Tədqiqatlar

Sosial-iqtisadi tədqiqatlar:

  • İqtisadi və sosial problemlər üzrə siyasətə dair tədqiqatların aparılması;
  • Sektorlar üzrə dəyər zənciri təhlillərinin aparılması;
  • Regional inkişafın diaqnostikası və planlaşdırılması üzrə tədqiqatların aparılması;
  • Analitik materialların və statistik hesabatların hazırlanması.

Digər xidmətlər

Yuxarı