Databaza həlləri

Databaza
  • Məlumat bazasının texnoloji strukturunun yaradılması;
  • Business intelligence sistemləri vasitəsilə müxtəlif analitik təhlillərin aparılması;
  • IT həllərin hazırlanması və tətbiq edilməsi;
  • e-Hökumət sistemləri üzrə xidmətlərin göstərilməsi.

Digər xidmətlər

Yuxarı