Biznesin və əmlakın qiymətləndirilməsi xidmətləri

Biz peşəkar təhlil və qiymətləndirmələr aparmaqla aşağıdakı strukturda biznes-plan hazırlayırıq:

Xülasə

 • Biznes-planın məqsədi;
 • Tələb olunan maliyyə, onun təyinatı və istifadə istiqamətləri;
 • Biznesin və onun istiqamətləndiyi müştərilərin qısa təsviri;
 • Biznesin rəqiblərdən fərqlənməsi üçün nə ediləcək;
 • Konkret nələrə əsasən təklif edilən bu biznesə etibar etmək olar;
 • Əsas maliyyə göstəriciləri.

Məqsəd və vəzifələr:

 • İdeyanın təhlili;
 • Fəaliyyətin əsas məqsədi və istiqamətləri;
 • Fəaliyyət sahəsinin xarakteristikası.

Məhsul / xidmət

 • Məhsulun (xidmətin) təsviri və onun tətbiqi;
 • Keyfiyyətin fərqliliyi və ya unikallıq;
 • Biznes üçün lazım olan texnologiya və ixtisaslaşma;
 • Lisenziya və ya patent hüququ;
 • Gələcək potensial.

Bazarın təhlili

 • İstehlakçılar;
 • Rəqiblər (onların güclü və zəif tərəfləri);
 • Bazarın seqmentləri;
 • Bazarın həcmi və onun inkişaf tempi;
 • Rəqabət mühitinin təhlili.

Marketinq planı>/h3>
 • Yerləşmə yeri;
 • Texnologiya;
 • Əsas material və avadanlıqların çatdırılma mənbələri;
 • Subpodratçıların xidmətlərindən istifadə.

İstehsal planı

 • Marketinq tərtibatı (məhsulun / xidmətin rəqabətqabiliyyətliliyinin təminatı) – rəqiblərlə müqayisədə məhsulun, xidmətin əsas xarakteristikası;
 • Qiymət siyasəti;
 • Məhsulların mövqeləndirilməsi;
 • Satışın stimullaşdırılması metodları.

İdarəetmə personalı

 • Əsas heyət;
 • Planlaşdırılan işçi sayı və tərkibinin qısa xülasəsi.

Vəsaitlər

 • Tələb olunan vəsaitlərin həcmi;
 • Tələb olunan pul vəsaitlərinin mənbələri və cəlb olunması şərtləri;
 • Vəsaitlərin qaytarılma müddəti.

Risk analizi

 • Satış, gəlir, maya dəyəri və s. həcmi;
 • Risklər və onların mümkün həlli yolları.

Maliyyə planı

 • Satış həcminin proqnozu;
 • Mənfəət və ziyanın qiymətləndirilməsi;
 • Nəğd pul hərəkətinin təhlili (birinci il üçün aylıq, sonrakı illər üzrə isə rüblük).

- Məqsəd və vəzifələr

- Məhsul / xidmət

- Bazarın təhlili

- Marketinq planı

- İstehsal planı

- İdarəetmə personalı

- Tələb olunan vəsaitlərin həcmi və mənbələri

- Maliyyə planı və risklərin analizi

- Bazarın təhlili

- Bazarın təhlili

Digər xidmətlər

Yuxarı