Sosial-iqtisadi tədqiqatlar

Sosial-iqtisadi tədqiqatlar
  • İqtisadi və sosial problemlər üzrə siyasətə dair tədqiqatların aparılması;
  • Sektorlar üzrə dəyər zənciri təhlillərinin aparılması;
  • Regional inkişafın diaqnostikası və planlaşdırılması üzrə tədqiqatların aparılması;
  • Analitik materialların və statistik hesabatların hazırlanması.

Təhlil etdiyimiz suallar:

Əhalinin və ayrı-ayrı qrupların sosial rifahının təhlili (sahibkarlar, büdcə işçiləri, müxtəlif fəaliyyət sahələrinin nümayəndələri, gənclər, sosial müdafiəsiz kateqoriyalar və s.)

Dövlət orqanlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.

Dövlət və bələdiyyə orqanlarına konsaltinq xidmetleri. Dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının işinin səmərəliliyinin artırılması.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı: problemli sahə, inkişaf perspektivləri və prioritetləri.

Sosial problemlərin tədqiqi və həllərin işlənməsi: demoqrafiya problemləri, sosial sahə problemləri (təhsil, tibb, Sosial Müdafiə, Mədəniyyət), iqtisadi sahədə problemlər (sahibkarlıq, dövlət iqtisadiyyatı), gənclər problemləri, ekologiya problemləri, ailə və uşaqlıq problemləri.

Regionlarin sosial-iqtisadi və siyasi sahəsinin tədqiqi.Reqionlarin inkişaf strategiyalarının hazırlanması.

Digər xidmətlər

Yuxarı